Dusa u Bosni tijelo u Njemackoj

Esselamu Alejkum ...Sva prava pripadaju samo Uzvisenom Allahu

19.01.2017.

Obnavljajte svoj šehadet

Islamski šarti Pripadnost islamu se ocituje izgovaranjem "Kelime i Sehadeta" a koji na arapskom glasi: "ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU" sto u prevodu znaci "VJERUJEM I OCITUJEM DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA DZELLESANUHU I VJERUJEM I OCITUJEM DA JE MUHAMMED ALEJHISSELAM BOZIJI ROB I BOZIJI POSLANIK." Izgovaranjem ovih rijeci, covjek dakle priznaje da postoji samo jedan Bog Allah dz.s. i da je Muhammed a.s. Njegov rob i poslanik. Prije nego sto covjek izgovori ove rijeci treba dobro da razmisli i preispita se jer ovo nije samo puko izgovaranje rijeci nego to za sobom povlaci i obaveze koje mora izvrsavati kao pripadnik ISLAMA a koje nisu nimalo teske ukoliko se iskreno i cvrsto odluci za taj korak. Svako dijete koje se rodi u muslimanskoj porodici postaje svojim rodjenjem musliman.

18.01.2017.

Nastavak ...Predznaci sunjeg dana od 11-16 zavrsetak

11. MNOŠTVO RATOVA I UBIJANJA _____________________________________________________________________________________________________ Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok među vama ne bude puno “herdža”. A šta je to “herdž” o Poslaniče? On odgovori: “Ubijanje, ubijanje.” (Muslim 18/13) U El-Buharijevoj predaji se ovako kaže: “Pred Sudnji dan će nastupiti dani “herdža” (ubijanja), dani u kojima će nestati iluma (znanja) a raširiće se neznanje.” Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan biće mnogo “herdža”. – A sta je to herdž? – Ubijanje – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. – Pa zar će biti ubijanja više nego što mi ubijamo, mi u jednoj godini i ubijemo više od sedamdeset hiljada? – upitaše ashabi. – Ne mislim na vaše ubijanje mušrika, nego na vase međusobno ubijanje – rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. – A hoćemo li mi tada biti pri pameti? – upitaše ashabi. – Zaista će pamet većini ljudi toga vremena biti oduzeta, pa će njima zavladati maloumnici (talog od ljudi), od kojih će većina misliti da su u pravu, a niko od njih nije u pravu.” (Ahmed 4/414 i Ibnu Madže 2/1309 3959 sahih) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa, nece se zavrsiti dunjaluk sve dok ljudima ne nastupi vrijeme u kojem ubica nece znati zasto je ubio, niti ce ubijen znati zbog cega je ubijen…” (Muslim 18/35, sahih) Mnogo od ovoga najavljenog već se ostvarilo, zbog kušnji u koje je zapao islamski ummet, te zbog proizvodnje raznih vrsta oružja a i zbog toga što je većini ljudi oduzeta pamet, kao što je to maloprije u hadisu spomenuto, neka nas Allah, dželle šanuhu, zakloni i sačuva od svih iskušenja. U hadisima je spomenuto da je ovaj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, te nece imati kaznu na drugom svijetu, nego je Allah, dželle šanuhu, dao kaznu ovome ummetu na dunjaluku; u iskušenjima, potresima i ubijanjima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista je moj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, i oni neće polagati račun, niti će biti kažnjeni, zaista je njihova kazna u ubijanju, potresima i iskušenjima.” (Ebu Davud 11/358 (4258) i El-Hakim u EI-Mustedreku 4/253) U predaji Ebu Musa’a, radijallahu anhu, se kaže: “Zaista je moj ummet ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, oni neće imati kaznu na ahiretu jer je njihova kazna na dunjaluku: ubijanje, komešanje (nemiri) i potresi.” ( Ahmed 4/410 sahih) _____________________________________________________________________________________________________ 12. POJAVLJIVANJE RUŽNIH I NEPRISTOJNIH DJELA, KIDANJE RODBINSKIH VEZA I RUŽAN ODNOS PREMA KOMŠIJAMA _____________________________________________________________________________________________________ Abdullah ibnu Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor, kidanje rodbinskih veza i ružan komšijski odnos.” (Ahmed 10/26 i Hakim u Mustedriku 1/75 sahih) Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih djela, nepristojnog govora i kidanje rodbinskih veza.’ (hasen) Ovi predznaci su se uveliko obistinili, pa vidimo da ljudi rade ružna djela, a što je još veći grijeh, onda o tome bez ikakvog stida govore i ponoseći se pričaju. Također je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza, pa često vidimo one najbliže, da se i pored toga što žive u istom gradu, rijetko kada ili nikako ne obilaze, nego se čak dešava da rođena braća, zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko godina ne govore. Sve je to rezultat slabog imana, jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost njihovog kidanja. Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: “Zar vi ne biste, kad bi ste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah, dželle šanuhu, prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci.” (Sure Muhammed 22-24) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Neće ući u džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze.” (Prenosi ga Muslim 16/114) A što se tiče komšijskih odnosa, tu je žalosna situacija. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju, niti se posjećuju, a vrlo često samo jedan drugog ezijete i štetu nanose. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je strogo zabranio da se komšija uznemirava pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha i ahiret (drugi svijet) neka ne uznemirava svog komšiju!” (Muslim 2/20) U drugim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na dobročinstvo prema komšijama pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu, i Ahiret neka lijepo postupa prema svome komšiji!” (Muslim 2/20sahih) “Džibril, alejhisselam, mi je toliko preporučivao lijep odnos prema komšiji, da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom.” (Muslim 16/176) _______________________________________________________________________________________________________ 13. PODMLAĐENOST STARACA _______________________________________________________________________________________________________ Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Biće pred kraj dunjaluka ljudi koji će svoje brade farbati crnom bojom, u obliku volja od golubova i ti ljudi neće ni osjetiti džennetski miris.” (Muslim 16/176 sahih) Ovo što je najavljeno u ovom hadisu već se ostvarilo pa vidimo mnogo ljudi koji svoju kosu i bradu farbaju crnom bojom. Također se primjećuje da mnogi ljudi briju brade sa strana (obraza) a ostavljaju je na vrhu brade, pa kada još to ofarbaju crnom bojom, onda to uistinu lici volji od goluba. Inače, farbanje kose ili brade crnom bojom je zabranjeno hadisom, u kojem Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, kaže: “Na dan osvojenja Mekke, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je doveden Kuhafe (otac Ebu Bekra, radijallahu anhu) a kosa i brada su mu bile bijele (sijede) kao sugama pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obojite ovo nečim, ali ne sa crnom bojom!” (Muslim) Jedina prilika kada je dozvoljeno da ljudi farbaju kosu i bradu u crno je džihad (borba) jer tako izgledaju mladi i snažniji pa ih se neprijatelji više boje. ______________________________________________________________________________________________________ 14. PROPADANJE U ZEMLJU, PRETVARANJE LJUDSKIH LIKOVA U ŽIVOTINJSKE LIKOVE I PADANJE KAMENJA SA NEBESA ______________________________________________________________________________________________________ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će ovaj ummet pasti u razna iskušenja i belaje zbog grijeha koje će činiti, pa je od toga i propadanje, poniranje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja s nebesa. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pretkraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. Pa zar ćemo biti upropašteni a među nama će biti dobrih ljudi? – upita Aiša, radijallahu anha,.. Da, kada preovlada griješenje i lopovluk – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Et-Tirmizi 6/418,sahih)Iz hadisa se razumije da će nastupiti opća propast kada se počnu činiti grijesi, pa čak i ako među ljudima bude dobrih. Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan, nastupiće propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.” (Ibnu Madždže 2/1349, sahih) UVeć se obistinilo propadanje u zemlju na nekoliko mjesta, nešto u ranije vrijeme, a nešto i sada a sve je to kao opomena pred tešku kaznu i to je jedan od načina zastrašivanja ljudi, ne bi li se okanili griješenja. Također se napominje da će ova kazna zadesiti one koji budu slušali muziku i pjevačice i pili alkohol. Imran ibnu Husejn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovome ummetu će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. – A kada će to biti? – upita jedan čovjek. Kada se pojave pjevačice, muzika i bude se pio alkohol – odgovori on, sallallahu alejhi ve sellem.” (Et-Tirmizi 6/458,sahih) Neki učenjaci smatraju da će pretvaranje u životinjske oblike biti samo u prenesenom značenju, tj. da će se ljudi početi ponašati kao majmuni i svinje, ne znajući šta je halal a šta haram, niti šta je dobro a šta loše. Međutim, ispravnije mišljenje je da će se to stvarno dogoditi kao što se dogodilo ranijim narodima. Pogledaj 65-i ajet sure Bekare i pomenute hadise u osmom predznaku Sudnjeg dana. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od tih iskušenja. _______________________________________________________________________________________________________ 15. ISTINITOST VJERNIKOVOG SNA _______________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana je da će san vjernika biti istinit i da će se obistinjavati, pa što god vjernik bude iskreniji u svom vjerovanju i san će mu se više obistinjavati. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bude pretkraj dunjaluk, rijetko će se dešavati da se san vjernika ne obistini, a najiskreniji san nekog od vas će biti san onoga koji je najiskreniji u govoru. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva.” (EI-Buhari 12/404 i Muslim 15/20 sahih) Ibnu Ebi Džemre kaže: “Mudrost ovoga se krije u tome što će vjernik pretkraj dunjaluka biti usamljen, jer u hadisu stoji: “Islam je počeo sa malim brojem ljudi i ponovo će se svesti na mali broj“ (Muslim 2/176), pa obzirom da će se vjernik osjećati usamljenim i neće imati društva niti pomagača, onda će ga Allah, dželle šanuhu, počastiti lijepim snovima koji će se obistinjavati.” Još se napominje da će ovaj predznak nastupiti kada nestane nauke, i kada se islamski propisi zapuste i zaborave i ljudima bude potreban neko ko će ih podsjetiti na vjerske propise, kao što su raniji narodi bill podsjećani slanjem Poslanika. Obzirom da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Poslanik onda nema više poslanstva, ali je ostao ovaj – četrdeset i peti – dio poslanstva a to je lijep i iskren san koji ce vjernika tješiti i obećavati mu lijepu nagradu a istovremeno ga upozoravati na opasnost kazne. Ima jos jedno mišljenje da će se ovo desiti u vrijeme Isa’a, alejhisselam, jer će njegova generacija biti najbolja generacija u ovom ummetu, osim generacije ashaba, radijallahu anhum, i oni će biti najiskreniji u svom govoru, pa će im se zato i snovi obistinjavati. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna kada će i kako to biti. _______________________________________________________________________________________________________ 16. NEMARAN ODNOS PREMA SUNETIMA NA KOJE ISLAM PODSTIČE VJERNIKE _______________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana je i omalovažavanje Allahovih, dželle sanuhu, propisa, kao što je to pomenuto u hadisu od Ibnu Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju a u njoj neće klanjati dva rekata.’ ( Ibnu Huzejme 2/283, hasen) Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da se džamije pretvore u puteve za prolaz.’ (Et-Tajalisi El-Hakim 4/446,sahih) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.’ (Muslim sahih) I ne samo da se od džamije prave prolazi nego još gore od toga je da su džamije pretvorene u turistička mjesta, gdje ulaze svakako obučeni, ili bolje rečeno neobučeni kafiri da bi ih razgledali. Zna se da su džamije napravljene da se u njima čini zikr i obavlja ibadet, a ne da bude stjecište čopora turista koji krnje svetost ovih Allahovih, dželle šanuhu, kuća, zbog neznatne matenjalne koristi, kao što se to događa u mnogim džamijama. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od toga i učini nas od onih koji ce poštovati svetost Allahovih, dželle šanuhu, kuća. _______________________________________________________________________________________________________

17.01.2017.

......

Kroz naš život prođe dosta insana , neki dobri , neki loši , ponekih se sjetimo s osmijehom , a opet nekih s žaljenjem , neke smo zavoljeli , a bogami za pojedine kažemo , da ih bogdom nikada sreli nismo. Ali svi su oni u našem životu imali neku svrhu , zadaću , jer ništa se ne dešava bez razloga , i zato elhamdulillah na svemu.

16.01.2017.

Mudre izreke Hasana el Basrija

-Nasa vjera je cvrsta, a istina je zaista teska. Covjek je slab i nemocan; zato neka se zaprti onoliko koliko moze nositi. Jer ako se pretovari obavezama, strahovati je zbog mrzovolje i napustanja poslova.

16.01.2017.

Ponekad neko samo svrati u vas zivot , a ostavi duboki trag .

14.01.2017.

Nastavak predznaci Sudnjeg dana 6 do 10

6. PIJENJE ALKOHOLA I UVJERENJE DA JE TO DOZVOLJENO _____________________________________________________________________________________________________________ Pojavilo se u ovome društvu pijenje alkohola, nazivajući ga raznim imenima, a još gore od toga je što ga neki ljudi proglašavaju dozvoljenim.To je također jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao što je naglašeno u Enesovom, radijallahu anhu, hadisu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabraja predznake Sudnjeg dana, pa između ostalog kaže: “…/ piće se alkohol…” (Muslim 16/221) U prethodnom poglavlju. o pojavljivanju muzičkih instrumenata, su pomenuti neki hadisi u kojima se kaže da će u ovome ummetu biti onih koji će pijenje alkohola smatrati dozvoljenim. Ubade ibnus-Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim, nazivajući ga drugačijim imenom. ” (Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123, sahih) _____________________________________________________________________________________________________________ 7. UKRAŠAVANJE DŽAMIJA I NATJECANJE U TOME _____________________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana je ukrašavanje džamija raznim klesanjem i rezbarenjem a zatim hvalisanje tim džamijama. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu takmičili u ukrašavanju džamija.” (Ahmed 3/134sahih) U En-Nesaijevom rivajetu ovog hadisa se kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da se ljudi takmiče u ukrašavanju džamija. ” (En-Nesai 2/32 i Ibnu Huzejme,sahih) Enes, radijallahu anhu, kaže: “Takmiče se ljudi u ukrašavanju džamija a u njih rijetko i malo odlaze.” (sahih) Ibnu Abbas, radijallahu anhu, kaze: “Vi ćete zasigurno ukrašavati džamije kao što su to radili Jevreji i Kršćani.” (EI-Buhari 1/539) Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je branio da se džamije ukrašavaju jer to ometa klanjače za vrijeme namaza i smanjuje im skrušenost i koncentraciju u namazu. Kada je Omer, radijallahu anhu, naredio da se obnovi Poslanikova džamija u Medini onda je rekao: “Zaklonite svijet od kiše, i nemojte slucčjno da bojite crvenom ili žutom bojom pa da sa tim šarama ometate klanjače.” (EI-Buhari 1/539) Allah, dželle šanuhu, se smilovao Omeru, radijallahu anhu, ljudi se ne drže njegovog savjeta, pa se nisu čak zadovoljili ni sa crvenom i žutom bojom, nego su prešli sve granice u klesanju, rezbarenju i ukrašavanju dzamija. Čak se većina vladara nadmetala u gradnji i ukrašavanju dzamija kao što se to može vidjeti u mnogim islamskim zemljama. Najavljeno je da ce nastupiti propast i uništenje kada se počnu ukrašavati džamije i okviri (omoti) mushafa i njegovi listovi. Ebu Derda’, radijallahu anhu, je rekao: “Kada budete ukrašavali svoje džamije i korice i listove svojih mushafa (Kur’ana) doživjećete propast.” (U drugom prenošenju ove Ebu Derdaove izreke se kaže da je to hadis/ govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pogledaj Silsiletul-ehadis-sahiha 3/337,hasen) Munavi, komentator Džamius-sagira, kaže: “Ukrašavanje džamija i korica mushafa je zabranjeno jer to skreće pažnju i umanjuje koncentraciju, skrušenost i razmišljanje o onome što se uči. Po mišljenju učenjaka šafi’jskog mezheba, ukrašavanje džamija – pa čak i same Kjabe – sa zlatom ili srebrom je zabranjeno, a sa nečim drugim je mekruh (pokuđeno).” Žalosna je činjenica da se ljudi i dan-danas natječu u ukrašavanju džamija, pa se čuje: “Hoćemo da nam džamija bude kao ta i ta.” ili “mora biti viša od te i te munare, i mora imati toliko i toliko serefa,” i tome slično. Da se ne bismo pogrešno razumjeli i da ne bi neko rekao: “Ovaj hoće da nam džamija bude kao pojata ili tome slično, moram reći i slijedeće: “Dragi brate muslimanu, ako već praviš džamiju ili pomažeš njenu gradnju da li to radiš u ime Allaha, dželle šanuhu, ili u ime ljudi? Ako je praviš da ti se ljudi dive i da vide kako je lijepa, moram te odmah razočarati da od tog nemas nikakvog sevapa (nagrade) kod Allaha, dželle sanuhu, jer on prima samo ono što se uradi isključivo u Njegovo ime.” Mi moramo voditi računa da nam džamije budu funkcionalne i da služe svojoj svrsi. Dakle, ne smijemo dozvoliti da nam pravi plan (projekat za džamiju) covjek koji nikada ne klanja i koji ne zna propise onoga šta se u tom objektu treba da obavlja, pa makar to bio i najpoznatiji stručnjak i projektant. Žalosna je slika da je u dosta naših džemata, taj i taj stručnjak, pokušavajuci da izvede nešto “novo”, napravio neke stubove na sred džamije i time omeo normalno redanje safova, a redanje safova je od sastavnih dijelova namaza. Treba džamije praviti funkcionalne, skromne, osvijetljene, sa ventilacijom, grijanjem i onim što je neophodno. Takodze treba praviti poseban ulaz za žene. Sad će neko reći: “Eno ga hoće da dijeli svijet.” Neću ja da dijelim svijet, nego hoću da, kada izlazim iz džamije, da se ne guram sa ženama, jer to nije, ni disko-klub a ni kino, to je džamija koja ima svoje propise i po njima se treba ponašati. Trebalo bi nastojati da kod gradnje džamije što više gledamo Allahov, dželle šanuhu, hatur a ne hatur ljudi, a prije svega pomenutog, trebamo nastojati da džamije što više posjećujemo, jer kakva je fajda od džamije u koju potrošimo toliko novaca i truda a onda u nju idemo samo za bajram ili čak ni tada. Prava ljubav prema džamiji se iskazuje baš u čestom odlaženju i prisustvovanju svakodnevnom džematskom klanjanju. Molim Allaha, dželle šanuhu, da nam naša djela učini iskrenim i da nam pomogne da ih samo u Njegovo ime radimo i da nas za taj trud nagradi. _____________________________________________________________________________________________________________ 8. DŽAHILI (NEZNALICE) ĆE DAVATI FETVE (FIKHSKE ODGOVORE) _____________________________________________________________________________________________________________ Znanja će nestati smrću učenih ljudi kao što je to pojašnjeno u hadisu koji prenosi Abdullah ibnu Amr ibnul-As, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Zaista Allah, dželle šanuhu, neće nauku uzeti čupajući je iz grudi svojih robova, nego će je uzeti uzimajući duše učenjaka, pa kada ne bude ostao ni jedan učen čovjek, ljudi će za svoje poglavare uzeti neznalice, koji će kada budu pitani za neke propise, davati fetve bez posjedovanja odgovarajućeg znanja i tako će skrenuti sa pravog puta a i druge odvoditi u zabludu.” (EI-Buhari 1/194 i Muslim 16/223) Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na blizinu Sudnjeg dana ukazuju slijedeće stvari: – Kada bude puno onih koji će sa minbera (govornica) govoriti, – Kada vaši učeni (ulema) budu naklonjeni vašim vlastima (pretpostavljenima), pa im odobre i dozvole ono sto je zabranjeno, a zabrane im ono što je bilo dozvoljeno i budu im davali fetve (odgovore) onakve kakve njima odgovaraju, – Kada vaši učeni budu tražili nauku da uzmu vaše dinare i dirheme, – I kada počnete trgovati sa Kuranom (Prenosi ga Ed-Dejlemi u Firdevsu ) Dakle, učenjaka će biti sve manje i manje a jos će manje biti onih koji će ono što znaju sprovoditi u djelo, što potvrduje i dodatak već pomenutom hadisu koji prenosi EI-Buhari (10/456) da će se pored dizanja znanja, i proširivanja neznanja “.. / malo raditi po tome.” tj. malo će se sprovoditi u djelo ono sto se zna. Znanje će se smanjivati a džehl (neznanje) će se širiti do te mjere da ljudi neće poznavati osnovne islamske propise, kao što je najavljeno u hadisu koji prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nestajaće Islama kao što pruge na štofu (odjelu) nestaju (izližu se), do te mjere da se neće znati šta je post, šta namaz, šta hadž, šta zekat. Alahova knjiga će za jednu noć biti dignuta pa na Zemlji neće ostati od nje ni jedan ajet. Ostaće samo grupe ljudi, starac i starica koji će govoriti: “Naše smo očeve (pretke) zatekli da izgovaraju ovu riječ: “La ilahe illellah”, pa je i mi izgovaramo…” (Ibnu Madždže 2/1344 i El-Hakim 4/473 sahih) Ashab Abdullah ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaže. “Kur’an će biti uzet od vas, u toku jedne noći će biti izbrisan iz grudi hafiza pa na zemlji od njega neće više ništa ostati.” (Et-Taberani sahih) Ibnu Tejmije, rahimehullah, kaže: “Pretkraj dunjaluka će Kur’an biti dignut iz mushafa i hafiskih grudi, pa neće u grudima ostati ni jedna riječ, niti će u mushafima ostati ijedan harf.” A još gore od svega toga biće da se na Zemlji neće spominjati Allahovo, dželle šanuhu, ime, kao što to stoji u hadisu koji prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se na Zemlji ne prestane spominjati: “Allah, Allah.” (Muslim 2/178 ) _____________________________________________________________________________________________________________ 9. NATJECANJE U GRADNJI VISOKIH KUĆA _____________________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana koji su se pojavili ubrzo nakon Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti je natjecanje ljudi u gradnji visokih i ukrašenih kuća. Svakako je to bio rezultat imetka koji se nakupio i dunjalučkih blagodati koje su im date pa ih je zadesila bolest koje je zadesila i narode prije njih pa su počeli sakupljati imetak i trošiti ga u nepotrebne stvari. U to natjecanje u gradnji, su se uključili beduini (seljaci) i drugi potrebni i siromašni ljudi kojima se dunjaluk otvorio. U drugom hadisu o Džibrilovom, alejhisselam, dolasku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog on ga pita za vrijeme nastupanja Sudnjeg dana, pa mu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara: “… Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji ga pita, ali će te obavijestiti o njegovim predznacima; kada žena (majka) rodi sebi zapovjednika, kada vidiš bosonoge, neobučene, siromašne pastire da se natječu u gradnji visokih zgrada.” (Muslim 1/158) U rivajetu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se kaže: “Kada vidiš da se pastiri(beduini) natječu u gradnji visokih kuća to ti je od predznak Sudnjeg dana.” (EI-Buhari 1/114 i Muslim 1/161) U drugom EI-Buharijevom rivajetu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan… dok se ljudi ne počnu natjecati u gradnji visokih zgrada.”(EI-Buhari 13/81) Takođe je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će se kuće ukrašavati kao što se ukrašava štof za odijela. U hadisu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ljudi ne počnu graditi kuće i ukrašavati ih šarama kao što se štof za odijelo ukrašava.’ (Prenosi EI-Buhari u “El-edebul-mufred” str 63 (778)) _____________________________________________________________________________________________________________ 10. DA ĆE MAJKA RODITI SEBI ZAPOVJEDNIKA _____________________________________________________________________________________________________________ Ovaj predznak Sudnjeg dana je najavljen skupa sa prethodnim predznakom u istom hadisu o Džibril, alejhisselamu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “… ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima; kada majka rodi sebi zapovjednika…” (Prenosi ga Muslim 18/13) Ovaj hadis ukazuje na to kakvo će vrijeme nastupiti pred Kijamet, da će se stvari do te mjere izokrenuti pa će onaj koji je rođen naređivati svojoj majci, iako bi to trebalo biti obrnuto. Ovaj predznak se obistinio jer vidimo da je danas neposlušnost prema roditeljima, nažalost, prešla svaku mjeru. Kur’an nam brani da svome roditelju čak kažemo i “uh” a kamoli šta drugo i gore od toga. Međutim, šta sve čujemo da djeca svojim roditeljima kažu, i ne samo kažu nego i urade. Čak se dešava da ih psuju, grde pa čak i udaraju, na sudu ih optužuju i tome slično. Na Zapadu se djeca “pobrinu” da što prije roditelje strpaju u domove za starce i tako ih se riješe. Kada s druge strane pogledamo, da Islam obećava onima koji lijepo postupaju prema svojim roditeljima džennet, onda uistinu vidimo koliko je Islam pretekao zapadnu “civilizaciju” svojim principima, kojih se mi muslimani počesto stidimo i odričemo. A zašto? _____________________________________________________________________________________________________________

12.01.2017.

Rekao je Hazreti Hasan el-Basri: ''Oni koji su bili prije vas imali su nježnija srca i grublju odjeću, dok je vaša odjeća nježna, ali su vam zato srca gruba.''

10.01.2017.

Nastavak predznaka Sudnjeg dana , prvih 5 od 16 koji su jako zastupani u nasem vremenu

1. RAŠIRENOST ZINALUKA (BLUDA) _________________________________________________________________________________________________________- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana, rekao: “… / pojaviće se (proširiće) zinaluk (blud).” (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/221) Ebu Hurejre, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupice ljudima nerodne godine…(pa je spomenuo hadis u kome se izmedu ostalog kaže:)… u kojima će se proširiti blud.” (El-Hakim u EI-Mustedreku 4/512 sahih) Još gore od proširenosti zinaluka je proglašavanje da je zinaluk halal (dozvoljen) kao što je najavljeno u hadisu Ebu Malika El-Ešarija u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zasigurno će biti u mome ummetu ljudi koji ce proglašavati da je zinaluk (blud) i nošenje svile (muškarcima) dozvoljeno (halal).” (El-Buhari sahih) Pred kraj dunjaluka, kada pomru vjernici, ostaće najgori ljudi koji će javno činiti zinaluk kao što to rade magarci. To je najavljeno u hadisu koji prenosi En-Nuvas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…pa će ostati najgori ljudi koji će javno činiti blud kao sto to čine magarci, i na(d) njima će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: “Da ste se sklonili iza ovog zida!?” ( Ebu Ja’la sahih) Kurtubi, govoreci o Enesovom, radijallahu anhu, prethodnom hadisu, kaže: “U ovom hadisu je jedan od dokaza poslanstva, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio neke stvari koje će se desiti, pa su se baš tako i desile, pogotovo u ovim vremenima. Pa kada je ovako bilo u vrijeme Kurtubija (umro 656. po hidzri), u nasem vremenu je još gore, zbog neznanja medu ljudima i raširenosti lopovluka među njima. _________________________________________________________________________________________________________ - RAŠIRENOST HOMOSEKSUALNOSTI _________________________________________________________________________________________________________ Vezano za raširenost bluda je i raširenost homoseksualnosti, pa vidimo da se u pojedinim državama, koje smatraju da su napredne, ljudi bore da brak medu muškarcma bude legalan. Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“ ( Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi) Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast: – kada se među njima proširi proklinjanje (kletva), – počnu piti alkohol, – oblačiti svilu, – počnu slušati pjevačice, – kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama. ( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm) _________________________________________________________________________________________________________ 2. RAZGOLIĆAVANJE I NEPROPISNO OBLAČENJE ŽENA _________________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana je da će žene napustiti islamski odgoj pri oblačenju, pa će se tako oblačiti da ta odjeća neće pokrivati njihove stidne djelove tijela. Ibnu Omer, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pretkraj života moga ummeta će biti ljudi koji će jahati (voziti se) na udobnim sedlima (sicovima) sličnim onim u kućama, dolaziće tako do pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama ce biti punđe (frizure) kao grbe iznemoglih deva. (Pro)kunite ih jer su one ionako proklete…” (Ahmed, a slična predaja je i kod EI-Hakima 4/436 sahih) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod, i razgolićene i nepropisno obučene žene, koje naginju ljudima i zavode ih a njihove glave (frizure) su poput devijih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti.” (Muslim 17/190) Ovo se već uveliko ostvarilo pa vidimo žene da se, kobajagi, oblače i pokrivaju tankim i providnim platnima, a ustvari to rade samo da budu zavodljivije i privlačnije muškarcima. Takođe, ima žena koje oblače (relativno) dugo, all je ta odjeća je toliko tijesna i ocrtava sve sramne dijelove tijela. Ta odjeća i pored toga što je duga ne može se nazvati islamskom jer je funkcija islamske odjeće da sakrije sve ono što bi privlačilo ljude, bio to ukras, boja odjeće, miris). _________________________________________________________________________________________________________ 3. MNOŠTVO POLICIJE (GARDE) I ONIH KOJI POMAŽU NASILNICIMA _________________________________________________________________________________________________________ Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred kraj dunjaluka u ovoj zajednici (ummetu) pojavit ce se ljudi koji će nositi bičeve slične kravljim repovima, izlaziće ujutro (i biće) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom nezadovoljstvu.” (Ahmed sahih) U drugoj predaji se kaže: “Pred kraj ovoga svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro izlaziti u Allahovoj srdžbi, a prednoć će se vraćati u Allahovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno da budeš u njihovoj družini (pratnji).“ ( Et-Taberani ) Za ovu vrstu ljudi je obećana džehennemska vatra, zato što oni zlostavljaju muslimane i bespravno ih kažnjavaju. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio; ljudi koji nose bičeve slicne kravljim repovima i sa njima tuku narod…” (Druga vrsta džehennemlija su žene koje se ne budu propisno islamski oblačile, kao što je pomenuto u hadisu koji prenosi Muslim 17/190 sahih) En-Nevevi kaže da je ovaj hadis od mudžiza poslanstva i da se to što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već ostvarilo… Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu, obraćajući se Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kaže: “Ako budes duže živio uskoro ćeš vidjeti ljude koji ujutro izlaze u Allahovoj srdžbi, a prednoć se vracaju u Njegovom prokletstvu, a u rukama im je nesto slično kravljim repovima.” ( Muslim 17/190) _________________________________________________________________________________________________________ 4. RAŠIRENOST KAMATE I STICANJE IMETKA NA NEDOZVOLJEN NAČIN _________________________________________________________________________________________________________ Od predznaka Sudnjeg dana je i pojavljivanje kamate i njena raširenost među ljudima, tako da se neće voditi računa što se jede ono što je haram (zabranjeno). Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata.” (El-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm sahih) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj ko je ne bude jeo zahvatiće ga prašina od kamate.” (Taberani sahih) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće voditi računa kako je zaradio novac, na halal (dozvoljen) ili na haram (zabranjen) način.” (Davud, En-Nesai, Ahmed, EI-Bejheki i El-Hakim sahih) Ovo što je najavljeno u ovim hadisima, već se ostvarilo kod većine muslimana u našem vremenu, pa ne vode računa da im zarada bude na halal način, nego sakupljaju imetak i na dozvoljen i na zabranjen način, a većina toga se dešava zbog uzimanja raznih kamata koje su se raširile u međuljudskim kontaktima, tako da je veliki broj ljudi zapao u ovu tešku kušnju. Žalosna je činjenica da se među onima koji stiču imetak na nedozvoljen način često nađu i oni koji se ubrajaju u učene i znane ljude pa nesreća, a dabome i grijeh, tim postaje veća, jer bi oni trebali biti prvi koji ce ljude odvraćati od toga, ali im je ljubav za imetkom toliko zaslijepila oči, da često nešto što je zabranjeno smatraju dozvoljenim i obratno. Neka nas Allah sačuva od tih iskušenja! _________________________________________________________________________________________________________ 5. POJAVLJIVANJE MUZIČKIH INSTRUMENATA I SMATRANJE TOGA DOZVOLJENIM _________________________________________________________________________________________________________ Od Sehla ibnu Se’ada, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupiće pred kraj dunjaluka: propadanje (poniranje) u zemlju, bacanje (padanje) kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske. A kada će to biti o Allahov Poslaniče? – upitaše. Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice – odgovori on.” (Ibnu Madže i Et-Taberani sahih) Ovaj predznak se vec uveliko obistinio u našem vremenu. Vidimo raširenost raznih vrsta muzičkih instrumenata, mnoštvo pjevača i pjevačica koje mnogi obožavaju i drže ih za svoje idole. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Buharija rekao: Rekao je Hišam b. Ammar: Pričao nam je Sadeka b. halid (potom navede lanac prenosilaca sve do Ebu Malika el-Es’arija, r.a., da je čuo Poslanika, s.a.v.s., gdje govori): “Od mog ummeta će biti ljudi koji će dozvoljavati liberalizam, svilu, opojna pića i muzičke instrumente. Narod će se spuštati u podnožja brda s stokom koja će sama ići na pašu. Dolazit će im siromah i traziti pomoć, a oni će odgovarati: Dodji nam sutra. Takve će Allah uništiti, ne dirajući brdo, tako što će ih pretvotiti u svinje i majmune do Sudnjeg dana.” _________________________________________________________________________________________________________

09.01.2017.

Dali se blizi kraj?

Predznaci Sudnjeg Dana.......................... Predznake imamo Velike i Male, one koju su se vec ostvarili, i oni koji to jos nisu . Ja bih da izdvojim 50 predznaka, sa kracim opisom .A od toga cu poslije odvojiti 16 Predznaka, koji su sada zastupljeni u nasem vremenu. Iznenadzujuce je kako je to sve nas poslanik Muhammed s.a.w.s znao i sve nam nagovijestio . ___________________________________________________________________________________________________________ U PROSLOSTI... ___________________________________________________________________________________________________________ 1. Rascjepljenje Mjeseca ___________________________________________________________________________________________________________ 2. Smrt Allahovog Poslanika Muhammeda (s.a.w.s.) ___________________________________________________________________________________________________________ 3. Vrsta smrti koja ce usmrtiti na hiljade Muslimana (misli se da je to kuga kod Amwas-a koja je bila za vrijeme hilafeta Omera ibn Hataba (r.a.)). ___________________________________________________________________________________________________________ 4. Velika bitka u Medini (misli se na bitku kod Herrah-a za vrijeme halife Jezida, 63 h.g.). ___________________________________________________________________________________________________________ 5. Osvajanje Jerusalema ___________________________________________________________________________________________________________ 6. Osvajanje Konstantinopolisa (današnji Istambul) ___________________________________________________________________________________________________________ 7. Dvije velike skupine Muslimanske ce ucestvovati u ratu. ___________________________________________________________________________________________________________ 8. Rat izmedju Muslimana i crvenih ljudi sa malim ocima, koji nose sandale pravljene od kose (misli se da je ovo bilo Mongolsko pokoravanje Islamskih zemalja) ___________________________________________________________________________________________________________ 9. Ugovor o miru izmedju Muslimana i ne-Muslimana žute rase (Kinezi, Mongolci, itd) ___________________________________________________________________________________________________________ 10. Pojavice se trideset varalica koji ce tvrditi da su poslanici. ___________________________________________________________________________________________________________ U SADASNJOSTI... ___________________________________________________________________________________________________________ 11. Golobosi, siromašni cobani ce se natjecati u izgradnjii velikih zgrada. ___________________________________________________________________________________________________________ 12. Robinja (žena) ce roditi sebi gospodara ili gospodaricu. ___________________________________________________________________________________________________________ 13. Smutnja (fitna) ce uci u svaku Arapsku kucu. ___________________________________________________________________________________________________________ 14. Znanje ce nestati (zbog smrti ucenjaka i posjednika znanja) a neznanje ce prevladavati. ___________________________________________________________________________________________________________ 15. Vino (opojna sredstva i alkohol) ce se piti u velikim kolicinama. ___________________________________________________________________________________________________________ 16. Nezakonit seksualni odnos ce se proširiti. ___________________________________________________________________________________________________________ 17. Zemljotresi ce biti cesti. ___________________________________________________________________________________________________________ 18. Vrijeme ce prolaziti brzo. ___________________________________________________________________________________________________________ 19. Muke i novolje ce prevladati. ___________________________________________________________________________________________________________ 20. Krvoprolice ce ucestati. ___________________________________________________________________________________________________________ 21. Covijek ce proci pored groba drugog covijeka i poželjet ce da je na njegovom mjestu. ___________________________________________________________________________________________________________ 22. Povjerenje ce biti izgubljeno, odnosno briga o povjerenju ce se dati onima koji je ne zaslužuju. ___________________________________________________________________________________________________________ 23. Ljudi ce se iskupiti na molitvu, ali nece biti u stanju da nadju imama da ih predvodi. ___________________________________________________________________________________________________________ U BUDUCNOSTI... ___________________________________________________________________________________________________________ 24. Broj muškaraca ce se smanjiti, dok ce se broj žena povecati dok ne bude na jednog muškarca 50 žena. ___________________________________________________________________________________________________________ 25. Stanovnici Eufrata ce otkriti blago zlata, i mnogi ce umrijeti u borbi za njim, svaki nadajuci se da ce biti onaj koji ce osvojiti to blago. ___________________________________________________________________________________________________________ 26. Rimljani (Evropljani) ce doci do mjesta zvanog A'maq ili Wabiq, i vojska od najboljih iz Medine ce ici da se sukobe sa njima. ___________________________________________________________________________________________________________ 27. Muslimansko osvajanje Rima. ___________________________________________________________________________________________________________ 28. Mehdi (upuceni) ce se pojaviti i biti imam Muslimanima. ___________________________________________________________________________________________________________ 29. Isa (a.s.) ce doci (spustiti se sa neba) u Damask, i obavljati molitvu iza imama Mehdija. ___________________________________________________________________________________________________________ 30. Isa (a.s.) ce slomiti krst i ubiti svinju, tj. uništit ce lažno kršcanstvo. ___________________________________________________________________________________________________________ 31. Dedžal ce se pojaviti, sa svim mogucim metodima obmane koje ce biti veliko iskušenje. Bit ce pracen sa 70,000 Jevreja iz Isfahana (današnji Iran). ___________________________________________________________________________________________________________ 32. Pojava Jedžudža i Medžudž i nevolja povezanih sa njima. ___________________________________________________________________________________________________________ 33. Pojavice se zvijer iz zemlje, noseci štap Musa'a (a.s.) i pecat Sulejmana (a.s.), koja ce pricati sa ljudima, i obavjestiti ih kako nisu cvrsto vjerovali u Predznake Sudnjeg Dana. ___________________________________________________________________________________________________________ 34. Velika bitka izmedju Muslimana (ukljucujuci Jevreje i Kršcane koji ce ispravno povjerovati u Isa (a.s.) nakon njegovog povratka) predvodjeni Imamom Mehdijem protiv Jevreja i ostalih ne-Muslimana na cijem celu ce biti Dedžal. ___________________________________________________________________________________________________________ 35. Isa (a.s.) ce ubiti Dedžala kod kapije Ludda (Lud je današnji Izrael, mjesto aerodroma i baza glavne Izraelske vojske.) ___________________________________________________________________________________________________________ 36. Nastupit ce vrijeme mira i vedrine za vrijeme i poslije života Isa (a.s.). ___________________________________________________________________________________________________________ 37. Bogatsvo ce biti u izobilju, tako da ce biti teško naci nekoga ko me ce se udjelivati. ___________________________________________________________________________________________________________ 38. Arabija ce postati zemlja vrtova i rijeka. ___________________________________________________________________________________________________________ 39. Društveni život ce propadati. ___________________________________________________________________________________________________________ 40. Zadnjica žena iz plemena Daws ce opet uticati na obilaženje (tavaf) oko idola Zul-Hulsa. ___________________________________________________________________________________________________________ 41. Velika vatra u Hidžazu, koja ce biti vidjena od strane Busre. ___________________________________________________________________________________________________________ 42. Tri glavne vojske ce propasti u zemlju: jedna na istoku, jedna na zapadu, i jedna u Arabiji. ___________________________________________________________________________________________________________ 43. Abesinski lider sa tankim cjevanicama ce uništiti Kabu. ___________________________________________________________________________________________________________ 44. Veliki oblak dima. ___________________________________________________________________________________________________________ 45. Sunce ce izaci sa zapada (mjesto njegovog zalaska). ___________________________________________________________________________________________________________ 46. Nježni vjetar koji ce uzeti duše vjernika. ___________________________________________________________________________________________________________ 47. Niko nece ostati na zemlji ko ce govoriti 'Allah, Allah' ili 'Nema drugog boga osim Allaha (dž.š.)". ___________________________________________________________________________________________________________ 48. Napokon Sudnji Dan ce biti okoncan sa najgorim ljudima koji ce polno opciti u javnosti kao magarci. ___________________________________________________________________________________________________________ 49. Puhanje u rog od strane melaka Israfil, nakon cega ce svi pasti u nesvijest osim onih koje Allah poštedi. ___________________________________________________________________________________________________________ 50. Drugo puhanje u rog, nakon kojeg ce se svi povratiti.

09.01.2017.

Allah dž.š.kaže:"Jedni drugima pomažite u dobrocinstvu i cestitosti." (El-Maide,2)

08.01.2017.

Rekao je Hazreti Hasan el-Basri: ''Oni koji su bili prije vas imali su nježnija srca i grublju odjeću, dok je vaša odjeća nježna, ali su vam zato srca gruba.''

07.01.2017.

Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! ( Er-Rahman,60- 61)

Radi dobro i kad tad vratice se dobro. Ne mogu ljudi zlo sijati po zemlji i cekati da im se dobro vrati. Danas citam neke komentare za pse u Zenici(glavna tema dana postala) kako se rijesiti pasa, i boze sacuvaj cisto me strah sta sve ljudi misle i pisu javno bez ikakvog ustrucavanja i straha od Boga, pa ako ne Boga onda savjesti ako je imaju uopste.Pobi sve , metak u glavu , jedan ce da kopa rupe za dzaba , drugi pofataj vodi to su vukovi, ne psi i naravno ko god napise kontra toga, moze da ih vodi kuci itd .U kojem svijetu zivimo da se vise nema milosti ni prema zivotinjama a o ljudima se odavno ne brine niko to znamo svi , ali zivotinje koje nisu tu same od sebe dosle i pocele iz dosade da ujedaju ,napadaju ,laju ganjaju djecu u coporu , ne to je sve od tih istih ljudi dovedeno u grad i pusteno i sad ih pobite ubite prodajte u Kinu , pronadzite u cevapima o moj Boze ljudskoj masti u glupostima kraja nema, pa cemo sutra opet opet ti isti dovoditi pse pa cemo opet ubijati i tako redom i u krug. Gdje je ljudsko odgajanje svjesti pa da se to ne ponovi psi nisu sami od sebe nastali ko je krivac INSANI svi ti koji sad bi da ubijaju.Azil Da, da se maknu Da, ali ne ubijaju ko smo mi da odlucujemo ko ce da zivi, a ko ne . Moradoh, bas sam razocarana od ljudskog roda, koji me sve vise tjera da se druzim sa zivotinjama humaniji su .

05.01.2017.

Kako insanu malo treba da bude sretan ,mene usreci jutros Snijeg

Ustadoh jutros oko pola dvanaest hehe sala naravno, sve ubijelilo , snjezni prekrivac prekrio svo sivilo moje Zenice. Volim ja svoj Grad ovako bijel jos vise, ne mogu mi se ni oci ni dusa dovoljno napunit ovim slikama, koje pokusavam uslikat i memorisat negdje u nekom djelicu mozga. Gledam tako kroz prozor vidim djecicu vani koja trckaraju grudvaju se promrzli A tako srecni i nasmijani . Malo I ljubomorna na tu djeciju radost na trenutak pomisli eh da sam malo mladza da im se pridruzim.

03.01.2017.

Gospodaru naš, mi smo se prema sebi ogriješili, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. (Al-A'raaf,23)

03.01.2017.

(Al-Baqara,286)

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda nevjerničkog! (Al-Baqara,286)


Stariji postovi

Dusa u Bosni  tijelo u Njemackoj
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Islam Je Spas Za Cijelo Covjecanstvo - U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Ehlen we Sehlen! "Allahu je prava vjera jedino-islam."(Ali'Imran,19)

Neka je Selam i Salavat na naseg miljenika Poslanika s.a.v.s.

Sura Al-Fatiha


Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim (1)
Al-hamdu li-llahi rabbi-l-'alamin (2)
Ar-rahmani-r-rahim (3)
Maiiki yaumi-d-din (4)
Iy-yaka na'budu wa iy-yaka nasta'in (5)
Ihdina-s-sirat al-mustaqim (6)
Sirata-lladhina an'amta 'alaihim
Ghayri-l-maghdubi 'alaihim
wa-la-d-dalin. (7)

Amin

"A kada On nešto hoće, On samo kaže: - Budi! - i ono bude."
"Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!"

Sura Al-Ikhlas
Bismi llahi-r-rahmani-r-rahim

Qull hu-wa llahu ahad (1)
Allahu-s-samad (2)
lam yalid, wa-lam yulad (3)
wa-lam yakul-lahu kuff-wan ahad. (4)

Sura An-Nas
Bismi llahi-r-rahmani-r-rahim

Qull a'udhu bi-rabbi-n-nas (1)
Maliki-n-nas (2)
Ilahi-n-nas (3)
min sarri-l-waswasi-l-hanas (4)
alladhi yu-waswisu fi suduri-n-nas (5)
mina-l-ginnati wan-nas. (6)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
177034

Powered by Blogger.ba